De wet WKKGZ voor Microblading Specialisten, Huidtherapeuten, Schoonheidsspecialisten,Pedicures, PMU- Specialisten en Tattoo Removal Specialisten

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Checklist voor ieder die in het handelsregister is ingeschreven onder SBI-code 96,02 (schoonheidsverzorging) en/of beroeps- of bedrijfsmatig cosmetische handelingen verricht:

Hierbij gaat het om alle cosmetische handelingen:
Voor het WKKGZ kan je jezelf hierbij als Richtlijn steeds de volgende vraag stellen:
Lopen individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade ten gevolge van
mijn handelingen? Denk aan lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de behandeling.

 

In de wet wordt aangegeven welke cosmetische handelingen verplicht onder de wet WKKGZ vallen namelijk:

 

A) Operatieve en niet-operatieve ingrepen, zoals ooglidcorrecties, injecties met
     fillers of weglaseren.

B) Het weglaseren van tatoeages (het aanbrengen van tatoeages valt niet onder

      het WKKGZ)

C) Het weglaseren van overbeharing en elektrisch ontharen

D) Overige Laserbehandelingen

E) Medische pedicurebehandelingen

      en als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis
F) Het aanbrengen van Permanente Make-up
G) Chemische Peeling

 

Uitzondering:
Als U uitsluitend haar knipt en verzorgt in kapsalons en/of handelingen van schoonheidsspecialisten/visagisten verricht zoals het reinigen van de huid en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengt. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen. (U valt dan niet onder de wet WKKGZ).
Met ‘uitsluitend’ wordt hier bedoeld dat het enkel om deze specifieke handelingen gaat. Verricht u daarnaast nog andere handelingen bij cliënten, dan kan de Wkkgz alsnog op u van toepassing zijn. Doe dan altijd de zelftest “val ik onder de WKKGZ’’ op rijksoverheid.nl
Indien u op basis van deze checklist tot de conclusie komt dat u onder de Wkkgz valt, dan betekent dit niet dat uw beroep automatisch als Wet BIG-beroep wordt erkend. Hiervoor gelden andere criteria. Deze criteria worden uiteengezet in de beleidsreactie van de minister van VWS op specifieke aanbevelingen uit de tweede evaluatie van de Wet BIG.

Ja, ik val onder de wet WKKGZ. Wat Nu?

De Overheid verplicht je nu tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de wet Wkkgz jou tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening. Hiervoor moet je een aantal dingen regelen.
Namelijk:
A) Je bent verplicht te zorgen voor een interne incidenten meldingensysteem. Medewerkers moeten voorvallen in de zorg kunnen melden. Zorg voor een interne werkwijze die dit regelt. Doel is dat collega’s het voorval met elkaar bespreken. Dat zij/jij ervan leren. En op deze manier samen de zorg verbeteren. Op het moment dat zaken fout gaan of anders lopen dan verwacht, dan zijn daar mogelijk lessen uit te trekken om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt. Openheid over incidenten en het bespreekbaar maken daarvan is daarbij essentieel.
Je mag zelf bepalen op welke manier je dit organiseert.

 

B) Je moet het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers controleren. (vergewisplicht)
De wet gaat uit van het aanbieden van kwaliteit in een zorgzame omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers richting cliënten komen helaas voor en misschien wel vaker dan we denken. Zonder controle blijft het relatief makkelijk voor een dader om van de ene organisatie naar de volgende te gaan, zelfs als er aangifte tegen hem of haar is gedaan.
Je mag zelf bepalen op welke manier je dit organiseert.

 

C) Je moet geweldsincidenten tegen klanten melden bij het IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Meldplicht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Je mag zelf bepalen op welke manier je dit organiseert.

 

D) Je moet je klant informeren als er iets fout is gegaan, en je klant informeren over
de kwaliteit van je dienstverlening als de klant daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak je een bepaalde behandeling hebt uitgevoerd en met welke resultaten. (Extra informatieplicht)
Je mag zelf bepalen op welke manier je dit organiseert.

 

E) Besteed je werk uit dan moet er een schriftelijke overeenkomst zijn. (Overeenkomsten)
Voor medewerkers in loondienst is een arbeidsovereenkomst voldoende.
Je mag zelf bepalen op welke manier je dit organiseert.

 

F) Je moet een klachtenprocedure hebben waarbij je een klachtenfunctionaris hebt die gratis is voor je klanten. En je moet aangesloten zijn bij een door de overheid erkende geschillencommisie voor het geval de klachtenfunctionaris geen oplossing heeft.
De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan je zelf organiseren.
Een handige oplossing is je aan te sluiten bij een organisatie die zowel de klachtenfunctionaris als de aansluiting bij een erkende geschillencommisie voor je regelt. Aansluiten bij een erkende geschillencommissie is verplicht.
Via Het KWRUV Kwaliteitsregister Uiterlijke Verzorging kan je dit regelen voor een bedrag van 6,00 Euro per maand.

 

Tot Slot

Het KWRUV kan je helpen zodat je voldoet aan alle eisen van het WKKGZ.
Mocht uit deze checklist blijken dat je niet onder de verplichtingen van de wet valt, dan staat het je vrij om alsnog aan de verplichtingen van de Wkkgz te voldoen. Door bijvoorbeeld bij een klacht van je cliënt over de door jou verleende dienst een goed gesprek hierover met je cliënt te voeren.
Zo verbeter ook jij de kwaliteit van je dienstverlening en de relatie met je cliënten.